ALPROM
ALPROM
31311 UŽICE, SRB
BORJAK B.B.

031 570 022
031 570 422
031 571 056
069 602 165
031 570 022

ALPROM

Preduzeće ALPROM  d.o.o. Užice, osnovano je 1993. godine i od tada uspešno posluje zahvaljujući jasno postavljenim ciljevima i odgovornom pristupu. 

Njihovo opredeljenje za rad sa obojenim metalima  je u skladu sa savremenim načinom življenja, shodno tome, nastao je i proizvodni pogon koji je spreman da odgovori zahtevima kupaca. Osnovni cilj preduzeća je dostizanje i održavanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga koji uvek i u potpunosti zadovoljava potrebe i očekivanja kupaca. Plasiranjem svojih proizvoda na inostrano tržište, ALPROM potvrđuje svoju politiku profesionalnog pristupa i održavanja kvaliteta svojih proizvoda.

2015. godine renomirana međunarodna firma za sertifikaciju TUV SUD je sprovela proveru sistema upravljanja kvalitetom prema standardu i kao rezultat sprovedenih aktivnosti preduzeću je dodeljen sertifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, kao dokaz ozbiljnog preduzeća, sa modernim pristupom i proizvodnim programom.

Proizvodni program:

  • Profilisani trapezni limovi za krovne pokrivke
  • Ravni limovi
  • Aluminijumska lamperija
  • Sve vrste opšivki za unutrašnje i spoljno oblaganje
  • Olučni sistemi
  • Limarska galanterija
  • Liveni kablovski priključni ormani