BAUPARTNER
BAUPARTNER
75300 LUKAVAC, BIH
TERMOELEKTRANA B.B.

+387 35 707 491
+387 35 707 491

BAUPARTNER

Firma Baupartner d.o.o. je osnovana 2010. godine. Primarna delatnost je proizvodnja prednapregnute armirano-betonske i čelične konstrukcije.

Baupartner nije samo „proizvođač“, već i projektant i ponuđač celokupnih rešenja. Zahvaljujući visokom stepenu fleksibilnosti i izuzetnom kvalitetu, postao je kompetentan i efikasan partner građevinarstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Švedskoj i drugim zemljama EU.

Baupartner je uveo sistem kvaliteta ISO 9001:2015 u svim segmentima poslovanja, a takođe i Sertifikat o usklađenosti fabričke kontrole proizvodnje prema EN normama.

Pored sedišta firme u BiH, ima predstavništvo u Srbiji pod nazivom S-Baupartner Mont d.o.o i predstavništvo u Hrvatskoj pod nazivom H-Baupartner d.o.o.

Zahvaljujući okupljenom timu i proizvodnim kapacitetima, Baupartner je u stanju da odgovori svim zahtevima tržišta bez obzira na veličinu i složenost objekta. Posebna usluga je sistem  „ključ u ruke“ gde se firma brine za investiciju od početka do samog kraja dostavljajući investitoru objekat spreman za upotrebu.

Osim toga, Baupartner pruža i širok spektar ostalih usluga poput inženjeringa,  projektovanja, izvođenja radova nadzora, savetovanja i konsultanskih usluga.

Baupartner danas stalno zapošljava 200  radnika od čega 32 visokoobrazovanih sa ciljem širenja ljudskih i proizvodnih kapaciteta.

Firma Baupartner poseduje proizvodne pogone koji se nalaze u Lukavcu na površini od 33.000m² od čega čak 8.000m² pripada objektima za proizvodnju. Zahvaljući ovim predispozicijama i savremenim sistemima za prednaprezanje, mesečni kapacitet proizvodnje je oko 25.000m² montažnih konstrukcija.

Pogon armirano-betonskih montažnih konstrukcija:

U samoj proizvodnji se nalaze tri piste dužine 65m i dve dužine 105m za proizvodnju krovnih A i I nosača, krovnih T greda i spratnih greda, pista za proizvodnju PI spratnih ploča dužine 90m i veći broj baterija za proizvodnju krovnih greda, uvala i rožnjača. Sve piste i baterije su opremljene opremom za adheziono prednaprezanje, najsavremenijim sistemima za vibriranje koji omogućuju besprekornu vizuelnu površinu betonskih elemenata.

Na površini od 18.000m² zemljišta u objektu od 3.600m² otpočelo se sa proizvodnjom prednapregnutih šupljih ploča. Planirani kapacit jeste preko 12.000m² tavanica mesečno, pa je kupljena savremenu betonaru čiji je kapacitet 90m³ betona po satu.

Pogon čeličnih konstrukcija:

Mesečni kapacitet u proizvodnji čeličnih konstrukcija je 100t u zavisnosti od tipa i složenosti konstrukcije. Izrada metalnih konstrukcija odvija se u potpuno opremljenoj proizvodnoj hali sa mosnim kranovima nosivosti između 12 i 5 tona. Pored kranova poseduje opremu za rezanje profila i limova, zavarivanje i peskaranje, te sačmarenje profila.

Zahvaljujući razvoju i ulaganjima u proizvodni pogon, Baupartner je u mogućnosti da proizvede različite vrste čeličnih konstrukcija za sve vrste objekata, opremu kalupa za proizvodnju armirano-betonskih konstrukcija. Takođe, moguća je i proizvodnja mosnih kranova raspona do 25m i nosivosti do 20t te njihova montaža sa ugradnjom kompletnih instalacija i pripadajuće opreme.