ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
24000 SUBOTICA, SRB
SEGEDINSKI PUT 86

024 548 255, DIREKTOR
024 541 249, OBR. ELABORATA
024 543 705, LAB. ISPITIVANJA
024 541 021
ŽIVOSLAV STOJANOVIĆ

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

Zavod za Geotehniku Subotica poseduje iskusne i stručne kadrove sa ukupno 5 licenci iz oblasti geotehnike i građevinarstva (licence 491, 310,315 i 316). Od 1967. godine do danas u Zavodu je urađeno više od 2700 geotehničkih elaborata i preko 2000 geomehaničkih izveštaja.

Spada u red veoma malog broja preduzeća u Republici Srbiji koje poseduje kompletnu opremu za geomehanička ispitivanja.

Jedino preduzece u Vojvodini koje poseduje, između ostalog i statički penetrometar kapaciteta 200kN, krilnu sondu i kompletnu opremu za probno opterećenje šipova do granicne sile od 2000kN.

Uslužni program:

  • geomehanika,
  • sondažno bušenje,
  • probna opterećenja šipova,
  • geomehanička laboratorijska ispitivanja,
  • izrada geomehaničkih elaborata.