SOMBORELEKTRO
SOMBORELEKTRO
25000 SOMBOR, SRB
ADI ENDRE 27

025 464 646
025 420 004
ALEN REDŽIĆ, direktor

SOMBORELEKTRO

Somborelektro d.o.o. Sombor je jedna od vodećih trgovačkih kuća elektroinstalacionim materijalom, elektroopremom i elektropostrojenjima u Srbiji. Velika diversifikacija ponude čini njeno prisustvo na tržištu izrazito konkurentnim i uspešnim.

Somborelektro d.o.o. Sombor osnovano je 1992. godine kao trgovačko preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu. Posle dve decenije uspešne trgovine elektroinstalacionim materijalom, građevinskim materijalom i proizvodnjom betonske galanterije, proširilo je svoju delatnost na elektroinženjering, građevinski inženjering i na fabriku betona.

Od 2007. godine preduzeće Somborelektro d.o.o. Sombor se specijalizovalo za poslove izvođenja građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i popravci objekata visokogradnje, na poslovnim, proizvodnim, javnim, višeporodičnim stambenim objektima, kao i građevinsko zanatskih radova na navedenim objektima, sa već proverenim i pouzdanim poslovnim partnerima.

Raspolaže sa pratećim resursima za ubrzanje dinamike izvođenja radova, potrebnom logistikom u vidu pripreme, projektovanja, kao i samog nadzora nad radovima koje izvodi.

U okviru preduzeća Somborelektro d.o.o. Sombor formiran je sektor za projektovanje i izvođenje elektro i građevinskih radova - sektor inženjeringa, kao i proizvodnja betona i betonske galanterije.

Danas osnovne delatnosti Somborelektra d.o.o. Sombor čine:

  • Trgovina.
  • Elektroinženjering.
  • Građevinski inženjering.
  • Fabrika betona.

Preduzeće ima svoju proizvodnju betona u dve betonjerke, sa postrojenjem za separaciju šljunka, sa dostavom betona mikserima na traženu adresu. U fabrici betona izrađuje betonsku i armirano betonsku galanteriju, za potrebe građevinskog i elektroinženjeringa, kao i za treća lica. Tu je i proizvodnja fert gredica za armirano betonsku laku međuspratnu konstrukciju. Na drugoj lokaciji je auto park sa pogonom armiračnice velikog kapaciteta za preradu armature, bravarski pogon i stolarska radionica.

 

KATEGORIJE